Ágoston Sándor Alapítvány > Dokumentumok > 2006 > Közhasznúsági jelentés, 2006 <előző | következő>

Közhasznúsági jelentés a 2006. naptári évről

Adószám: 19674337-1-43

A szervezet neve: Ágoston Sándor Alapítvány

A szervezet címe: 1092 Budapest, Ráday u. 28.

Közhasznú egyszerűsített beszámoló a 2006. évről

1. Számviteli beszámoló – ld. 1-es sz. melléklet.

2. A költségvetési támogatás felhasználása

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról, 2006. év

adatok e Ft-ban
támogatást nyújtó neve támogatás felhasználás célja felhasználás összege átvitel összege
időpontja összege előző évi tárgyévi
NCA 2006. 11. 16. 200 működési költség 200

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Kimutatás a vagyon felhasználásáról, 2006. év

adatok e Ft-ban
megnevezés előző év tárgyév változás
Ft %
induló tőke 20 20 - -
tőkeváltozás 24 -17 -41 -170,83
tárgyévi eredmény -41 353 394 -960,98

4. Cél szerinti juttatások

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2006. év adatok E Ft-ban Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Megjegyzés Előző év Tárgy- év Ft % Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

- pénzbeli juttatások összesen

ebből: adóköteles

adómentes

1 921 1 921 -

- természetbeni juttatások összesen

ebből: adóköteles

adómentes

Egyéb

Összesen:

1 921 1 921 -

5. Kapott támogatások

Kimutatás a kapott támogatásokról 2006. év adatok E Ft-ban Támogató megnevezése Támogatás összege Változás Előző évi Tárgyévi Ft % Központi költségvetési szerv

Elkülönített állami pénzalap

Helyi önkormányzat szervei

Kisebbségi települési önk.

Települési önkormányzat

Magánszemély 590 2 050 +1460 247,46 Egyéni vállalkozó

Jogi személyek

15 +15 - Alapítvány, Közhasznú szerv. 300

-300 -100 Egyházi szervezet 609 559 -50 -8,21 SZJA 1%-a (APEH)

121 +121 - Egyéb

Összesen: 1 499 2 745 +1 246 83,12

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 2006. év adatok E Ft-ban Megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés % Ft Tiszteletdíj

Költségtérítés Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás nem volt. Értékpapír juttatás Természetbeni juttatás Folyósított kölcsön Egyéb juttatások Összesen:

7.Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

2006-ban július 2-9. között az erdélyi Marosszentimrén folytattuk a műemléktemplomok megmentése érdekében elkezdett munkánkat. 35 fő dolgozott a református templom körül, köztük magyarországi és erdélyi teológusok, művészettörténészek, önkéntesek, mérnökök, szakemberek. A tetőszerkezet itt is javításra szorult, a cserepeket újra kellett rakni, kipótolni, a törött és elkorhadt tetőléceket, gerendákat kicserélni. A fedélszéket és a torony szintjeit évszázados szennytől kellett megtisztítanunk. A templomkerítés helyreállítását is elvégeztük. Kisebb utómunkálatok elvégzése miatt ezen a nyáron visszatértünk Borberekre és Alvincra is. Az anyagköltséget és a munkabéreket, az útiköltséget és az ott tartózkodás költségeit ez alkalommal is mi fizettük.

Az építőtáborok szervezése mellett mindig próbálunk kapcsolatot tartani a határon túli és magyarországi gyülekezetekkel is. Teológusnapok, teológus hétvégék keretén belül év közben többször visszatérünk azokra a helyekre, ahol nyáron dolgoztunk. Így 2006-ban is nem egyszer ellátogattunk Magyarigenbe, Zilahra és Berzétre.

Itthon is szervezünk teológus kiszállásokat, idén az Izsáki Református Egyházközség hívott meg minket. Az érdeklődő gyülekezeti tagoknak képekkel, filmmel és szóban számoltunk be Alapítványunk munkájáról, terveiről.

Alapítványunk a minket támogató magánszemélyekkel, cégekkel is szeretne személyes kapcsolatot tartani. E célból szerveztük meg decemberben alapítványi estünket.

Budapest 2007. május 9.

Horváth Ákos, elnök