Ágoston Sándor Alapítvány > Alapítványunk > Névadónk <előző | következő>

Ágoston Sándor

(1882, Bácsfeketehegy – 1960, Feketics)

Ágoston Sándor a századfordulón (1900-tól 1904-ig) tanult a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Bácskában, Feketehegyen született, középiskoláit Kecskeméten a református gimnáziumban végezte, s lelkészként visszatért szeretett szülőföldjére, a Kunságból, Jászságból a törökvilág után odatelepült reformátusok közé. Kórógyon előbb segédlelkész, majd 1906-tól lelkész. 1917-től Eszéken szolgált. 1919-től visszatért Kórógyra, 1921-től szülőhelyén hirdette Isten Igéjét. 55 évig szolgált közöttük lelkészként, ebből 32 évig mint főesperes, majd püspök.

Életét, mint oly sok bácskai reformátusét, a Heidelbergi Káté hatása jellemezte: nyolcéves korában megtanulta könyv nélkül, s nem felejtette el. A Káté világos rendszere, bibliai tisztaságú teológiája láthatóan tükröződött életében, igehirdetéseiben és alkotásaiban. Sajátosan jóízű prédikációira sokáig emlékeztek hallgatói. Keresztelési igehirdetéseit nem lehetett elfelejteni: a szülők megtanították rá gyermekeiket, s a gyülekezet minden tagja el tudta mondani a maga keresztelésén elhangzott igehirdetést.

A jugoszláviai reformátusok közt megszervezte az istentiszteletek tartását a szórványokban is, így mindenütt akadt olyan kisegítőként szolgáló presbiter, aki lelkész nélkül is képes volt istentiszteletet tartani, őket nyomtatott segítőanyaggal látta el.