Ágoston Sándor Alapítvány > Beszámolók > 2012 > Összefoglalás (2012.) <előző | következő>

Összefoglalás (2012.)

Alapítványunk a külhoni magyarság, különösképpen a szórványban élő magyar reformátusság támogatására jött létre 1990-ben. Olyan egyházi kötődésű közösségeket próbálunk támogatni, melyek a szórványmagyarság terheit hordozzák, így

E minden szempontból kisebbségben élő közösségek sokszor nem várhatnak más helyről segítséget. Munkánk célja nem csupán az egyoldalú segítségnyújtás. Szeretnénk ezeket a magyar közösségeket bevonni az általunk szervezett programokba, és segíteni őket, hogy maguk is képesek legyenek hasonló kezdeményezések elindítására.

2012-ben fokozottan nagy hangsúly került azokra a programokra, melyeket a külhoni szórványmagyarság körében felcseperedő hátrányos helyzetű gyermekek számára voltak fontosak.

Zsobokon (Kalotaszeg) egy nyári ötnapos tábort, majd egy őszi hosszúhétvégés programot tartottunk az itt élő, család nélkül felnövő közel ötven gyermeknek. Szakemberek segítségével foglalkoztunk a legkisebbektől a kiskamaszokon át a már-már felnőtt korba lépő fiatalokig mindenkivel. Kézműves foglalkozástól társasjátékok sokaságáig, néptánc tanítástól bibliamagyarázatokig személyes beszélgetéseken át igyekeztünk odafigyelni minden gyermek testi-lelki szükségletére. A programot a Tiszántúli Református Egyházkerület 500000 Ft-tal támogatta.

Szintén két ízben voltunk Módoson (Vajdaságban), ahol hasonló programot tartottunk, csak azzal a különbséggel, hogy ott családban felnövő gyerekek között dolgoztunk, akik azonban a mélyszegénység terhét hordozzák nap, mint nap. Valamint egész évben hetente két alkalommal folyt anyanyelv ápoló foglalkozás a módosi, bókai, nagybecskereki, és a további környékbeli falvak magyar nemzetiségű gyerekei számára. A program szakmai partnere a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete volt, a szükséges anyagi forrást a NEA 2012-es szakmai pályázatán elnyert 3,36 millió forintos támogatás biztosította.

Székelyudvarhelyen decemberben tartottunk hosszúhétvégés programot négy bentlakásos iskola (köztük két református: Zsobok és Nagyenyed, valamint két katolikus: Csíksomlyó és Tusnádfürdő) tanulói számára, ahol a családalapítás, a gyermekvállalás, a szülés és születés témakörében külön is foglalkoztunk fiúkkal és lányokkal. Ezt és még további négy erdélyi utunkat a Bethlen Gábor Alapkezelő 800000 Ft-os támogatásával valósítottuk meg.

Felőrben (Erdély) pedig idén is több héten át dolgozva a nyáron segítettünk befejezni azt a szórványközpontot, melynek épületeit a környező 13 település magyar diákjainak készítettünk az elmúlt sok év alatt. Egyúttal a környéken élő mintegy 40-45 gyermek számára tartottunk egy hetes tábort. Ennek a programnak a lebonyolításához több mint másfél millió forintot használtunk el a Dunamelléki Református Egyházkerülettől működési célra kapott 2millió forint éves támogatásból. Ugyancsak erre a programunkra fordítottuk az MRE Zsinatának 2012. évi 275000 Ft-os támogatását.

Borbereken (Erdély) sikerült a Teleki László Alapítvány munkáját segítenünk, aminek során az éveken át általunk óvott, ápolgatott borbereki műemléktemplom összeroskadással fenyegető toronysisakját vadonatújra cserélték. Az általunk végzett munkák anyagi fedezetéül a SZJA közhasznú szervezetnek felajánlható 1%-ából befolyt összeg állt rendelkezésre.

Felvidéken is dolgoztunk, ahol a Kőrösi közösségi házat folytattuk idén is.

De nem csak gyerektáborokat tartottunk, nem csak építkeztünk, hanem a legelesettebb kis öregjeinket is meglátogattuk sok elhagyott kis erdélyi faluban, ahol már csak maroknyi magyar él. Közöttünk prédikáltunk is református istentiszteleteken.

A fenti programokat azonban nem csak nagy támogatók, mint a Dunamelléki és a Tiszántúli Református Egyházkerület tették lehetővé, de magánszemélyektől érkező adományok is. Ez utóbbi támogatások összegükben talán nem érik el a fentiekét, de rendszerességük miatt, illetve az állandó jelenlétük miatt nagy bátorítást adnak vállalt feladataink elvégzésében. A támogatók név szerinti megemlítése nélkül megjegyezzük, hogy van, aki változó anyagi helyzetétől függetlenül minden hónapban eljuttat hozzánk egy bizonyos összeget, van aki egy konkrét cél – ilyen például a holtmarosi árvaház támogatása – érdekében időnként küld adományt. Olyan gyógyszerész-orvos család is van, akik évek óta készítenek össze gyógyszerekből csomagot, amit a legrászorultabb szórványvidékekre tudunk eljuttatni. De 2012. december elején kézzel vart mikulás csizmákat is vihettünk ki több tucat számra erdélyi gyermekotthonokban felnövő fiataloknak egy támogatónk jóvoltából.

Ami pedig az alapítványunk munkáinak az elismerését illeti áprilisban Alapítványunk kuratóriumának elnöke átvehette a parlamentben a legnagyobb kitüntetést, amit kulturális örökségvédelemért Magyarországon valaki kaphat, a Forster Gyula-díjat.

Egész évben folyt az áldozatos háttérmunka, ezeknek a táboroknak ugyanis a megszervezése: levelezések, telefonon történő egyeztetések százai, támogatók keresése, majd lebonyolítása, végül a keletkezett számlák, kiküldetési rendelvények iktatása komoly munkát igényelt. Ezt az alapítványunk kuratóriumi tagjai és önkéntesei társadalmi munkában végezték. Egy főt, bruttó 25000 Ft-os díjazás ellenében abból a célból tudtunk alkalmazni, hogy a legidőigényesebb iktatásokat, pénztárosi teendőket ellássa. Minden mást, amit csak lehetett, költség generálása nélkül, magunk végeztünk.