Ágoston Sándor Alapítvány > Beszámolók > 2004 > Műemléktemplomok védelme Erdélyben <előző | következő>

Műemléktemplomok védelme Erdélyben

2004. augusztus 13-tól 22-ig összesen 17-en, református teológusok és régészhallgatók Erdélyben dolgoztunk annak érdekében, hogy magukra hagyott, református műemléktemplomaink ne legyenek egészen az enyészetéi. Ez év tavaszán egy közel húszfős teológus küldöttség járt Gyulafehérvár és Magyarigen környékén a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának hallgatói közül. Ekkor nyolc szórványgyülekezetben tartottunk istentiszteletet. Az akkor bennünket fogadó kép megdöbbentő volt. Több műemléktemplomunk, melyek hét-nyolcszáz évvel ezelőtt épültek, szabad prédává váltak a rombolni vágyó helyi fiatalok számára. A falak összefirkálva, a templom belsejében tűzrakóhelyek nyomai, megrongált tetőszerkezetek, lelopott harangok helyei árulkodtak a mérhetetlen pusztításról, amit az elmúlt évtizedekben végeztek olyan templomokban, ahol negyven-ötven évvel ezelőtt még istentiszteletet tartottak.

Velünk egy időben egy régészhallgatókból álló csoport is járt Erdélyben, akik noha más tájegységen jártak, sajnos mégis hasonló tapasztalatokat szereztek. A szakember számára nyilván a páratlan értéket képviselő műemléktemplomok pusztulása volt égbekiáltó. Ily módon a két csoport szinte egyszerre döntötte el, hogy visszatér ezekre a helyekre és erejéhez mérten változtatni fog az ott tapasztalt állapotokon. A teológusok és a régészek csoportját egy testvérpár kötötte össze, melynek egyik tagja ötödéves régészhallgató, másik pedig ötödéves teológushallgató.

A munkálatok anyagi fedezete

A kezdeti nekibuzdulást hosszas szervezőmunka követte, hiszen a munkálatokat hálásan fogadó erdélyi református gyülekezetek nem tudtak anyagilag hozzájárulni a feladatok elvégzéséhez. Így nem csak az utazásunk költségeit kellett nekünk állni, de az összes munkaeszközt, a felhasznált építőanyagokat, a helyben felfogadott szakemberek fizetését is mind-mind ki kellett fizetnünk valamiből.

Ekkor fordultunk azokhoz a gyülekezetekhez, ahonnan egy-egy teológushallgató vállalta, hogy tíz napot Erdélyben tölt, azzal a kéréssel, hogy támogassák vállalkozásunkat. Továbbá pályáztunk a Magyar Református Egyház Zsinatának Ifjúsági Irodája által kiírt pályázaton. Ugyanígy kérelemmel fordultunk a Dunamelléki Egyházkerület vezetőségéhez és a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karához is. Összességében 793 000 forint támogatást kaptunk a fenti gyülekezetektől, intézményektől és magánszemélyektől.

Az elvégzett munka

Összesen három református templomnál és egy egészségügyi központnál dolgoztunk, ez utóbbi is a Romániai Magyar Református Egyház tulajdonát képezi.

További terveink

Látva azt a példaértékű összefogást, amivel gyülekezeteink, helyenként egy-egy gyülekezeti ifjúsági csoport; illetve egyházi intézményeink és nem utolsósorban magánszemélyek sokasága felsorakozott e nemes cél mögé, elképzelhetőnek tűnik, hogy jövőre folytatni tudjuk ezt a missziót. Az elvégzett munka mindannyiunk várakozását meghaladta. Azt éreztük, hogy ezeket „a falakat nem hiába építették azoknak építői”, áldás kísérte egész utunkat.

Az elvégzett munka láttán magyarországi műemlékvédelmi szakemberek is jelezték, hogy szeretnének a megkezdett munkába bekapcsolódni, szakértelmük, munkájuk és anyagi forrásaik felajánlásával.

Azonban a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Hallgatói Önkormányzatának is van egy alapítványa, az Ágoston Sándor Alapítvány, amelyet 1990-ben a fentihez hasonló szolgálatok támogatására hoztak létre. Akkor az alapítók ezt így fogalmazták meg: „az Alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson magyar református teológiai hallgatóknak a szomszédos országokban élő református szórványokhoz teendő olyan missziói útjaihoz, melyek elsősorban a református keresztyén hitet, másodsorban –de nem elhanyagolhatóan– a magyarságot kívánják erősíteni. Ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a református lelkészek a jövőben is érezzenek felelősséget a határon kívüli magyarságért, s ezt mások is átvegyék. Továbbá, hogy a magyarság békében, toleranciában, krisztusi lelkülettől áthatva élhessen és maradhasson meg az őt körülvevő népek között.”

Amennyiben az alapítvány anyagi forrásai ezt megengedik, év közben is igyekszünk támogatni az Erdélyben folyó műemléktemplomok megmentésért folytatott küzdelmet. Az alapítvány köszönettel elfogad tehát adományokat, ha valaki a nyáron végzett munkákhoz hasonló szolgálatokat szeretne támogatni. (Az Ágoston Sándor Alapítvány bankszámláját az Erste Bank Hungary Rt. vezeti, számlaszámunk: 11600006-00000000-13495190)

Az elvégzett munkáért és a munka öröméért legyen Istené a dicsőség!

Horváth Ákos

V. éves teológus